0
تست شخصیت شناسی

شاید برای شما پیش آمده باشد که قصد خرید یک عطر به عنوان هدیه برای دوستان، بستگان، همسر و یا عزیزان خود را داشته باشید اما به دلیل عدم آشنایی با سلیقه فرد مورد نظر نتوانید انتخاب درست و یا با ریسک کمی داشته و از این بابت نگران باشید و چه بسا از خرید عطر به عنوان هدیه صرف نظر کنید. همینطور زمانی که برای خرید عطر به فروشگاهی مراجعه میکنید ممکن است تحت تاثیر تبلیغات فروشنده در مورد چند عطر خاص، یکی از آنها را خریداری کرده و بعد از مدتی با دریافت بازخوردهای منفی از سوی اطرافیان و عدم انطباق عطر مورد نظر با شخصیت و نیاز شما، از خرید خود پشیمان شده باشید. ما در آزمون تست شخصیت شناسی، با استفاده از روشهای علمی و نظر اساتید و کارشناسان علوم روانشناسی، به طرح چند سوال کوتاه پرداختیم که در آن با انتخاب پاسخهای مناسب و صرف زمانی اندک، پیشنهاداتی مطابق و یا نزدیک به شخصیت شما یا فرد مورد نظرتان به شما ارائه میشود. البته باید خاطر نشان کرد، نتایج به دست آمده از این تست، همانند تمامی تستهای روانشناسی طرح شده، منتهی به نتایج قطعی نبوده و احتمال خطا نیز وجود دارد. امیدواریم با استفاده از این آزمون بتوانید انتخاب مناسبی داشته باشید